Prevádzkovateľ e-shopu:

EMCUBIO s.r.o.
Veľká Okružná 2723/45
010 01 Žilina

IČO: 55639062
DIČ: 2122044507

1. Vymedzenie pojmov
– predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu yakima-sport.sk
– kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
– tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu yakima-sport.sk
– objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Stavy objednávok v našom e-shope:

  • PRIJATÁ – Vaša objednávka bola prijatá do nášho systému 
  • SPRACOVÁVA SA – Vaša objednávka sa spracováva naším administrátorom
  • ČAKÁ NA PLATBU – Zvolili ste si spôsob úhrady prevodom na náš účet cez internet banking. Vaša objednávka bude expedovaná až po prijatí celej sumy na naše číslo účtu SK63 1100 0000 0029 4215 5355. Pre variabilný symbol použite číslo objednávky. Ak nebude platba prijatá do 10 dní od vytvorenia objednávky bude automaticky zrušená. 
  • PRIPRAVUJEME – objednávku práve balíme v našom sklade a pripravujeme k expedícií 
  • VYBAVENÁ – Vašu objednávku sme práve odovzdali dopravcovi a bude k Vám doručená už podľa zvoleného spôsobu dopravy. Štandardne od 24-72h 
  • ZRUŠENÁ – Vaša objednávka bola zrušená 
  • REFUNDOVANÁ – Objednávka bola refundovaná 
  • NEÚSPEŠNÁ – objednávka bola prijatá, ale Vaša platba bola neúspešná. Objednávka nebude vybavená pokiaľ nedôjde k úplnemu uhradeniu sumy

3. Storno objednávky
a, Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu yakima-sport.sk, emailom na adresu: info@yakima-sport.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b, Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
V súlade so zákonom § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

– Kontaktujte nás mailom na info@yakima-sport.sk , že žiadate o odstúpenie alebo ukončenie zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
– Ak ste už tovar obdržali a prevzali, pošlite ho späť na našu adresu a to za nasledujúcich podmienok:
Tovar musí byť v pôvodnom obale spolu s kompletným príslušenstvom, návodmi a pod.
Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Tovar pošlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom, ak je súčasťou tovaru.
Ak tovar zasielate poštou, odporúčame Vám ho poslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.
adresa pre vrátenie tovaru: EMCUBIO s.r.o. Veľká Okružná 2723/45 010 01 Žilina

5. Poplatky za prepravu
a, Spôsob platby :
– tovar zasielame na dobierku,
– platba vopred prevodom na účet
– platba kartou/internetbanking cez platobnú bránu
Spôsoby doručenia v rámci SR:
– nad 100€ zdarma (kurier)
– kuriér 4 eur
– pri platbe na dobierku +1,5 €
– prepravca: 123 kuriér (preferované), alebo DPD

Cena prepravy mimo SR: dohodou podľa tovaru – bod c)
spôsoby doručenia v rámci EU – LEN PLATBA VOPRED/KARTOU

Pri objednávke, resp.dodávke tovaru nad 100 eur s DPH je preprava zdarma (v rámci SR), t.j. ak objednávka presiahne 100€, ale z rôzneho dôvodu bude celková faktúra menšia ako 100€ s DPH, bude doúčtovaná preprava.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 – 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu yakima-sport.sk v rámci Slovenska.

Doručenie je v pracovných dňoch (8-18 hod). Tesne pred dodaním Vás môže kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Tovar môžete platiť bankovým prevodom vopred na náš účet alebo dobierkou.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

b, Pri nákupe nad 200 eur môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky.

c, Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

6. Dodacie podmienky
a, Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky môže byť do 1-7 pracovných dní od jej potvrdenia. Jedná sa o produkty vyznačené na e-shope ako skladom. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b, Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), ak nebola zaslaná mailom na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

c, Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR

d, Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať neporušenosť balíka (odlepenie ochrannej pásky, deformácia, roztrhnutie obalu…) v prípade závady je nutné bezodkladne informovať kuriérsku službu, závadu uviesť v protokole.

7. Reklamácie
Záručná doba je 24 mesiacov, u vybraných druhoch tovaru kratšia, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar je potrebné doručiť v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať neporušenosť balíka (odlepenie ochrannej pásky, deformácia, roztrhnutie obalu…), v prípade závady je nutné bezodkladne informovať kuriérsku službu.

Výmena tovaru
Ak si z nejakého dôvodu želáte doručený tovar vymeniť, je potrebné vrátiť nám ho späť nepoškodený a nepoužitý na adresu: EMCUBIO s.r.o. Veľká Okružná 2723/45 010 01 Žilina.
Po prijatí vráteného tovaru na výmenu, Vám bude podľa dohody zaslaný nový tovar na náklady zákazníka a to už len v sume 4 € za novovzniknutý náklad za dopravu.
Zákazník je povinný túto sumu zaplatiť buď:

  • na dobierku kuriérovi pri prevzatí vymeneného tovar (posielame automaticky ak sa predávajúci so zákazníkom nedohodol na inej forme úhrady) 
  • vkladom na náš bankový účet (tovar bude expedovaný až po prijatí sumy.Variabilný symbol použite číslo faktúry alebo objednávky)   

Predávajúci si okrem úhrady za extra dopravu neúčtuje žiadne iné poplatky.

Vašu reklamáciu môžete uplatniť:

Osobne na adrese EMCUBIO s.r.o. Veľká Okružná 2723/45 010 01 Žilina, Slovensko

Poštou
odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
– originálom alebo kópiou dokladu o kúpe (faktúra),
– podrobným popisom vady, ktorú reklamujete,
– kontaktné údaje (telefonický kontakt + adresa),
– č. bankového účtu
– zásielky zaslané na dobierku nepreberáme, vrátia sa Vám späť

Adresa pre zaslanie tovaru:
EMCUBIO s.r.o. Veľká Okružná 2723/45 010 01 Žilina, Slovensko

Osobný odber alebo stretnutie je možné po dohode v našom showroome na adrese: EMCUBIO s.r.o. Veľká Okružná 2723/45 010 01 Žilina, Slovensko
Alternatívne riešenie sporu:
– Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@yakima-sport.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

– Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

– Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.